DOPRAVA ZADARMO pri objednávke nad 150€.

Váš nákupný košík je prázdny

Reklamácia

V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne (výrobok ďalej nepoužívať), a to u predávajúceho alebo u určenej osoby.

Pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list (v prípade, ak bol spotrebiteľovi vydaný). 

V prvom rade Vás prosíme kontaktujte predávajúceho na e-mail, zaslaním fotografií poškodenia a vyplnený reklamačný formulár. 

e-mail: info@perfektnabytok.sk

Príloha č. 1

Reklamačný formulár

Pre uplatnenie reklamácie je zo všetkého najskôr nutné si prečítať reklamačný poriadok, v ktorom sú uvedené všetky práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. 

Následne budete pokračovať podľa inštrukcií, ak to bude nevyhnutné.

Postup pri reklamácii tovaru: ( len v prípade, že Vás k tomu vyzveme! )
1. Reklamovaný tovar očistite.
2. Reklamovaný tovar zabaľte tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu.
3. K tovaru priložte kópiu faktúry a vyplnený reklamačný formulár
4. Reklamovaný tovar odošlite na adresu:
Ľubomíra Krúpová,
Hviezdoslavova 39,
027 43 Nižná.
V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku. V tom prípade tovar nebude prevzatý.

Akonáhle nám reklamovaný tovar dorazí, budeme vás informovať prostredníctvom e-mailu a tiež začína plynúť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie. O všetkých podstatných aspektoch reklamácie, akými je napr. zaslanie tovaru distribútorovi na posúdenie či vybavenie reklamácie, budete opäť informovaný/á prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
• mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí produktu,
• používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu,
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktorý je tovar určený,
• neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru,
• nadmerným zaťažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
• pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim,
• vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
• použitím iných komponentov, než sú komponenty použité výrobcom, dodávateľom alebo predajcom,
• opravou alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv, 
• opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie.